Formularz Szukaj

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Władze

Clear Top

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Wiceprezesi

Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa
Wójt Gminy Waśniów
Wójt Gminy Bieliny

Sekretarz

Wójt Gminy Bliżyn

Skarbnik

Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów

Członkowie Zarządu

Wójt Gminy  Rytwiany
Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec
Wójt Gminy Łoniów
Wójt Gminy Ruda Maleniecka         
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
Wójt Gminy Solec Zdrój
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Wójt Gminy Złota                             

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Wójt Gminy Strawczyn 

Członkowie

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn             
Wójt Gminy Obrazów

Clear Bottom

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
Związek    Władze    Członkowie    Statut    Uchwały    Sprawozdania    Biuro    Kontakt