Formularz Szukaj

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Pan Robert Jaworski

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Wiceprezesi

Pan Grzegorz Dziubek

Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa

Pan Krzysztof Gajewski

Wójt Gminy Waśniów

Pan Sławomir Kopacz

Wójt Gminy Bieliny

Sekretarz

Pan Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn

Skarbnik

Pan Wacław Szarek

Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów

Członkowie Zarządu

Pan Grzegorz Forkasiewicz

Wójt Gminy  Rytwiany

Pan Sławomir Kowalczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec

Pan Szymon Kołacz

Wójt Gminy Łoniów

Pan Leszek Kuca

Wójt Gminy Ruda Maleniecka         

Pan Marcin Majcher

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

Pan Adam Pałys

Wójt Gminy Solec Zdrój

Pan Jarosław Samela

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Pan Tadeusz Sułek

Wójt Gminy Złota                             

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
Związek    Władze    Członkowie    Statut    Uchwały    Sprawozdania    Biuro    Kontakt