Formularz Szukaj

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000003041 działalność prowadzi od 2001 roku.

Stowarzyszenie zrzesza 98 gmin województwa świętokrzyskiego.
Jest dobrowolnym Stowarzyszeniem, zawartym dla wspierania inicjatyw i idei rozwoju społeczności lokalnych oraz ochrony wspólnych interesów jego członków. Współdziała na rzecz pogłębiania współpracy między miastami i gminami regionu świętokrzyskiego. Zadania swoje realizuje poprzez koordynację działań samorządów gmin i województwa, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych oraz współdziałanie z korporacjami samorządowymi, administracją rządową i jednostkami wojewódzkimi w sprawach istotnych dla miast i gmin. Poprzez organizację szkoleń przedstawicieli samorządowych i wyjazdów studyjnych.

Organami Stowarzyszenia są walne zebranie członków, zarząd i komisja rewizyjna. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata i odpowiada kadencji rad gmin.
Majątek Stowarzyszenia stanowią roczne składki członkowskie gmin.

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
Związek    Władze    Członkowie    Statut    Uchwały    Sprawozdania    Stanowiska    Aktualności    Biuro    Kontakt