Formularz Szukaj

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2023 rok

2024-07-08

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2022 rok.

2023-05-11

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2020 rok

2021-03-17
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2019 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2019 rok

2020-05-04

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2020-02-05
Stanowisko Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie opłat za dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne

Stanowisko Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie opłat za dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne

2019-04-18
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego za 2018 rok

2019-04-18
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w 2017 roku

2018-05-02
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w 2016 roku

2018-05-02
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w 2015 roku

2016-03-09
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd ZMiGRŚ zwołał sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 17 lutego 2014r.
Rozpoczęcie obrad o godz.10,00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
Z podziękowaniem Teresa Tomasik

2014-02-12
Stanowisko w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie

Stanowisko w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie

2013-12-12
Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

2013-12-09
Pismo do Ministra Finansów w sprawie subwencji ogólnej dla gmin województwa świętokrzyskiego

Pismo do Ministra Finansów w sprawie subwencji ogólnej dla gmin województwa świętokrzyskiego

2013-12-09
Stanowisko w sprawie przeznaczenia rezerwy subwencji ogólnej w budżecie państwa

Stanowisko w sprawie przeznaczenia rezerwy subwencji ogólnej w budżecie państwa

2013-11-14
Stanowisko w sprawie ograniczenia i planowanej likwidacji Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych

Stanowisko w sprawie ograniczenia i planowanej likwidacji Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych

2013-11-14

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
Związek    Władze    Członkowie    Statut    Uchwały    Sprawozdania    Stanowiska    Aktualności    Biuro    Kontakt