Formularz Szukaj

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Statut

Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Biorąc pod uwagę, że dla rozwoju gospodarczego i społecznego, zarówno w skali ogólnopolskiej jak i ogólnoeuropejskiej, konieczne jest utrzymywanie i pielęgnowanie ściślejszej więzi współpracy między miastami i gminami świętokrzyskimi.

W przekonaniu, że pogłębianie współpracy między miastami i gminami regionu świętokrzyskiego może wnieść znaczący wkład dla rozwoju Polski i Europy, zdecydowaliśmy się założyć Stowarzyszenie "Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego".

Uchwała Nr 3/2022 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia pod nazwą Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
Związek    Władze    Członkowie    Statut    Uchwały    Sprawozdania    Stanowiska    Aktualności    Biuro    Kontakt